Formatpensel

Merk noe tekst eller et objekt, og trykk på denne knappen. Deretter merker du annen tekst eller et annet objekt for å bruke den samme formateringen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Klon - Formatering.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Klon.

Fra sidefeltet:

Fra verktøylinjer:

Ikonm Pensel

Formateringspenselen


Supporter oss!