Formatpensel

Merk noe tekst eller et objekt, og trykk på denne knappen. Deretter merker du annen tekst eller et annet objekt for å bruke den samme formateringen.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på knappen FormatpenselIkon på verktøylinjen Standard.


Ikon

Formateringspenselen

Supporter oss!