Grense

Utvider den opprettede valg-setningen til SQL Spørring med LIMIT X-leddet . Dette kan brukes til å begrense SQL pørrings-resultatene til de som faller innenfor det første X-nummeret.

Supporter oss!