Grense

Utvider select-uttrykket SQL-spørring med LIMIT X-avgrensing. Dette kan brukes for å avgrense SQL-spørringsresultatene til de som faller inn før de første X antallene på treff.

Supporter oss!