Skriftformingsgalleri

Åpner dialogvinduet for FontWork der du kan sette inn tekstutforminger som ikke er tilgjengelige i standarformateringen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Fontwork

Fra grensesnittet med faner:

Sett inn-menyen i Sett inn-fanen, velg Fontverk.

Fra verktøylinjer:

Ikon Fontwork

Skriftformingsgalleri


Skriftformingsgalleri

Skriftformingsgalleriet viser eksempler på skriftformingsobjekter. Du setter et objekt inn i dokumentet ved å velge det og trykke «OK».

Supporter oss!