Flytdiagrammer

Åpner verktøylinjen for flytdiagrammersom kan settes inn som bilder i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

kon flytskjemaer

Flytdiagram


Trykk på en knapp på verktøylinjen med flytdiagrammer og dra i dokumentet for å tegne formen.

Supporter oss!