Farge

Med fargelinja kan du redigere noen av egenskapene til det valgte objektet.

Du kan åpne fargelinja ved å trykke på knappen Farge på verktøylinja Bilde.

Rød

I denne tallboksen kan du velge hvor mye rødfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen rødfarge) til +100 % (helt rødt).

Ikon

Rød

Grønn

I denne tallboksen kan du velge hvor mye grønnfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen grønnfarge) til +100 % (helt grønt).

Ikon

Grønn

Blå

I denne tallboksen kan du velge hvor mye blåfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen blåfarge) til +100 % (helt blått).

Ikon

Blå

Lysstyrke

I denne tallboksen kan du gjøre det valgte bildeobjektet lysere eller mørkere. Du kan velge verdier fra -100 % (helt svart) til +100 % (helt hvitt).

Icon Brightness

Lysstyrke

Kontrast

I tallboksen for kontres kan du velge større eller mindre kontres for visning av bildet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen kontres) til +100 % (full kontres).

Icon

Kontrast

Gamma

Angir gammaverdien for visning av det valgte objektet. Dette påvirker lysstyrken til midttoneverdier. Du kan velge verdier fra 0,10 (minste Gamma) til 10 (største Gamma).

Ikon

Gamma

Supporter oss!