Farge

Åpner Farge-verktøylinjen slik at du kan redigere noen egenskaper for det valgte objektet.

Du kan åpne fargelinjen ved å trykke på knappen Farge på verktøylinjen Bilde.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Bilde - Farge.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Bilde - Farge.

Fra verktøylinjer:

Ikon Farge

Farge


Rød

I denne tallboksen kan du velge hvor mye rødfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen rødfarge) til +100 % (helt rødt).

Ikon Rød

Rød

Grønn

I denne tallboksen kan du velge hvor mye grønnfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen grønnfarge) til +100 % (helt grønt).

Ikon Grønn

Grønn

Blå

I denne tallboksen kan du velge hvor mye blåfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen blåfarge) til +100 % (helt blått).

Ikon Blå

Blå

Lysstyrke

I denne tallboksen kan du gjøre det valgte bildeobjektet lysere eller mørkere. Du kan velge verdier fra -100 % (helt svart) til +100 % (helt hvitt).

Ikon lysstyrke

Lysstyrke

Kontrast

I tallboksen for kontres kan du velge større eller mindre kontres for visning av bildet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen kontres) til +100 % (full kontres).

Ikon Kontrast

Kontrast

Gamma

Angir gammaverdien for visning av det valgte objektet. Dette påvirker lysstyrken til midttoneverdier. Du kan velge verdier fra 0,10 (minste Gamma) til 10 (største Gamma).

Ikon Gamma

Gamma

Supporter oss!