Farge

Med fargelinjen kan du redigere noen av egenskapene til det valgte objektet.

Du kan üpne fargelinjen ved ü trykke pü knappen Farge pü verktøylinjen Bilde.

Rød

I denne tallboksen kan du velge hvor mye rødfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen rødfarge) til +100 % (helt rødt).

Ikon

Rød

Grønn

I denne tallboksen kan du velge hvor mye grønnfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen grønnfarge) til +100 % (helt grønt).

Ikon

Grønn

BlĂĽ

I denne tallboksen kan du velge hvor mye blĂĽfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen blĂĽfarge) til +100 % (helt blĂĽtt).

Ikon

BlĂĽ

Lysstyrke

I denne tallboksen kan du gjøre det valgte bildeobjektet lysere eller mørkere. Du kan velge verdier fra -100 % (helt svart) til +100 % (helt hvitt).

Ikon lysstyrke

Lysstyrke

Kontrast

I tallboksen for kontres kan du velge større eller mindre kontres for visning av bildet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen kontres) til +100 % (full kontres).

Ikon

Kontrast

Gamma

Angir gammaverdien for visning av det valgte objektet. Dette püvirker lysstyrken til midttoneverdier. Du kan velge verdier fra 0,10 (minste Gamma) til 10 (største Gamma).

Ikon

Gamma

Supporter oss!