Snakkebobler

Åpne verktøylinjen for snakkebobler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Ikon forklaringer

Forklaringer


Trykk på en knapp på verktøylinjen for snakkebobler og dra i dokumentet for å tegne formen.

Merknadsikon

Noen former har et eget håndtak du kan dra i for å endre egenskapene til forma. Musepekeren vises som en hånd over denne typen håndtak.


Supporter oss!