Gamma

Angir gammaverdien for visning av det valgte objektet. Dette påvirker lysstyrken til midttoneverdier. Du kan velge verdier fra 0,10 (minste Gamma) til 10 (største Gamma).

Ikon

Gamma

Supporter oss!