Gamma

Angir gammaverdien for visning av det valgte objektet. Dette påvirker lysstyrken til midttoneverdier. Du kan velge verdier fra 0,10 (minste Gamma) til 10 (største Gamma).

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Bilde - Farge.

Fra verktøylinjer:

Ikon Gamma

Gamma


Supporter oss!