Kontrast

I tallboksen for kontres kan du velge større eller mindre kontres for visning av bildet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen kontres) til +100 % (full kontres).

Ikon

Kontrast

Supporter oss!