Lysstyrke

I denne tallboksen kan du gjøre det valgte bildeobjektet lysere eller mørkere. Du kan velge verdier fra -100 % (helt svart) til +100 % (helt hvitt).

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Bilde - Farge.

Fra verktøylinjer:

Ikon lysstyrke

Lysstyrke


Supporter oss!