Lysstyrke

I denne tallboksen kan du gjøre det valgte bildeobjektet lysere eller mørkere. Du kan velge verdier fra -100 % (helt svart) til +100 % (helt hvitt).

Ikon lysstyrke

Lysstyrke

Supporter oss!