Blå

I denne tallboksen kan du velge hvor mye blåfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen blåfarge) til +100 % (helt blått).

Ikon

Blå

Supporter oss!