Blå

I denne tallboksen kan du velge hvor mye blåfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen blåfarge) til +100 % (helt blått).

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Bilde - Farge.

Fra verktøylinjer:

Ikon Blå

Blå


Supporter oss!