Grønn

I denne tallboksen kan du velge hvor mye grønnfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen grønnfarge) til +100 % (helt grønt).

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Bilde - Farge.

Fra verktøylinjer:

Ikon Grønn

Grønn


Supporter oss!