Grønn

I denne tallboksen kan du velge hvor mye grønnfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen grønnfarge) til +100 % (helt grønt).

Ikon

Grønn

Supporter oss!