Rød

I denne tallboksen kan du velge hvor mye rødfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet. Du kan velge verdier fra -100 % (ingen rødfarge) til +100 % (helt rødt).

Ikon

Rød

Supporter oss!