Bildefilterlinjen

Denne knappen på bildeverktøylinjen åpner filterlinjen, som lar deg bruke forskjellige filtre på det valgte bildet.

Ikon

Filter

Snu

Snur om fargeverdiene i et fargebilde, eller lysstyrkeverdiene i et bilde i gråtoner eller svart-hvitt, slik at du får et negativ. Bruk filteret en gang til for å gjøre om effekten.

Ikon

Snu

Gjør jevnere

Softens or blurs the image by applying a low pass filter.

Ikon

Gjør jevnere

Gjør skarpere

Gjør bildet skarpere ved hjelp av et høypassfilter.

Ikon

Gjør skarpere

Fjern støy

Fjerner støy i bildet ved hjelp av et medianfilter.

Ikon

Fjern støy

Solarisering

Opens a dialog for defining solarization. Solarization refers to an effect that looks like what can happen when there is too much light during photo development. The colors become partly inverted.

Ikon

Solarisering

Parametre

Velg grad av og type solarisering.

Grenseverdi

Velg hvor lyst bildet skal vises (i prosent). Alle bildepunkter som er lysere enn det du velger vil bli solarisert.

Snu

Kryss av her hvis bildepunktene som skal solariseres, også skal få snudd om fargene.

Aldring

All pixels are set to their gray values, and then the green and blue color channels are reduced by the amount you specify. The red color channel is not changed.

Ikon

Aldring

Aldringsgrad

Angir graden av aldring i prosent. Ved 0 % vises alle bildepunkter med sin gråtoneverdi. Ved 100 % er bare den røde fargekanalen synlig.

Plakateffekt

Opens a dialog to determine the number of poster colors. This effect is based on the reduction of the number of colors. It makes photos look like paintings.

Ikon

Plakateffekt

Plakatfarger

Velg hvor mange farger du vil redusere bildet til.

Popkunst

Converts an image to a pop-art format.

Ikon

Popkunst

Kulltegning

Displays the image as a charcoal sketch. The contours of the image are drawn in black, and the original colors are suppressed.

Ikon

Kulltegning

Relieff

Displays a dialog for creating reliefs. You can choose the position of the imaginary light source that determines the type of shadow created, and how the graphic image looks in relief.

Ikon

Relieff

Lyskilde

Velg hvor lyskilden skal plasseres. Lyskilden vises som en prikk.

Mosaikk

Joins small groups of pixels into rectangular areas of the same color. The larger the individual rectangles are, the fewer details the graphic image has.

Ikon

Mosaikk

Elementoppløsning

Angir hvor mange bildepunkter som skal slås sammen til rektangler.

Bredde

Velg bredden på de enkelte flisene.

Høyde

Velg høyden på de enkelte flisene.

Framhev kantene

Gjør kantene til objektet skarpere.

Supporter oss!