Bildefilter

Denne knappen på bildeverktøylinjen åpner filterlinjen, som lar deg bruke forskjellige filtre på det valgte bildet.

Ikon Filter

Filter

Snu

Snur om fargeverdiene i et fargebilde, eller lysstyrkeverdiene i et bilde i gråtoner eller svart-hvitt, slik at du får et negativ. Bruk filteret en gang til for å gjøre om effekten.

Ikon Omvendt

Snu

Gjør jevnere

Gjør bildet mykere eller uskarpt ved å bruke et lavpassfilter.

Ikon Jevnt

Gjør jevnere

Gjør skarpere

Gjør bildet skarpere ved hjelp av et høypassfilter.

Ikon skarphet

Gjør skarpere

Fjern støy

Fjerner støy i bildet ved hjelp av et medianfilter.

Ikon Fjern støy

Fjern støy

Solarisering

Åpner en dialogboks for å definere solarisering. Solarisering refererer til en effekt som ser ut som det som kan skje når det er for mye lys under fotofremkalling. Fargene blir delvis omvendt.

Ikon solarisering

Solarisering

Parametre

Velg grad av og type solarisering.

Grenseverdi

Velg hvor lyst bildet skal vises (i prosent). Alle bildepunkter som er lysere enn det du velger vil bli solarisert.

Snu

Kryss av her hvis bildepunktene som skal solariseres, også skal få snudd om fargene.

Aldring

Alle piksler settes til sine grå verdier, og deretter reduseres de grønne og blå fargekanalene med mengden du angir. Den røde fargekanalen er ikke endret.

Ikon aldring

Aldring

Aldringsgrad

Angir graden av aldring i prosent. Ved 0 % vises alle bildepunkter med sin gråtoneverdi. Ved 100 % er bare den røde fargekanalen synlig.

Plakateffekt

Åpner en dialogboks for å bestemme antall plakatfarger. Denne effekten er basert på reduksjon av antall farger. Det får bilder til å se ut som malerier.

Ikon Posterisere

Plakateffekt

Plakatfarger

Velg hvor mange farger du vil redusere bildet til.

Popkunst

Konverterer et bilde til et pop-art-format.

Ikon Pop Art

Popkunst

Kulltegning

Viser bildet som en kullskisse. Konturene av bildet er tegnet i svart, og de originale fargene er undertrykt.

Ikon kullskisse

Kulltegning

Relieff

Viser en dialogboks for å lage relieffer. Du kan velge plasseringen av den imaginære lyskilden som bestemmer hvilken type skygge som lages, og hvordan det grafiske bildet ser ut i relieff.

Ikon Relieff

Relieff

Lyskilde

Velg hvor lyskilden skal plasseres. Lyskilden vises som en prikk.

Mosaikk

Sett sammen små grupper av piksler til rektangulære områder med samme farge. Jo større de individuelle rektanglene er, jo færre detaljer har det grafiske bildet.

Ikon Mosaikk

Mosaikk

Elementoppløsning

Angir hvor mange bildepunkter som skal slås sammen til rektangler.

Bredde

Velg bredden på de enkelte flisene.

Høyde

Velg høyden på de enkelte flisene.

Framhev kantene

Gjør kantene til objektet skarpere.

Supporter oss!