Merkingsmodus

Bytter mellom ulike valgmoduser.

Klikk på dette feltet for å åpne en popup-meny med følgende alternativer:

Modus

Effekt

Standardmerking

Dette er standard valgmodus for tekst dokumenter. Med tastaturet kan du utføre valg ved Shift+NavigationKey () piler, Hjem, End, Page Up, Page Down. Klikk med med musa i teksten der utvalget skal starte, hold ned venstre museknappen og beveg markøren til slutten av markeringen. Slipp opp musekanppen for å avslutte markeringen.

Utvider utvalget

Bruk musen, piltastene eller Hjem og Avslutt-tastene for å utvide eller beskjære gjeldende utvalg. Ved å klikke hvor som helst i teksten velges området mellom gjeldende markørposisjon og klikkposisjon.

Hold Shift-tasten for midlertidig å aktivere utvidelsesvalgmodusen.

Legger til valg (Shift+F8)

Bruk denne modusen til å velge flere tekstområder. Hvert nye valg med musen eller tastaturet legges til som et nytt valg.

Hold Ctrl-tasten for å aktivere modusen Legge til midlertidig.

Blokkvalg ( +Shift+F8)

Bruk denne modusen til å velge en ikke-sammenhengende tekstblokk.

Hold Alt-tasten for midlertidig aktivere blokkvalgmodus.


Supporter oss!