Merkingsmodus

Her kan du bytte mellom ulike valgmoduser.

Når du klikker i et felt, åpnes en popoppmeny med de tilgjengelige alternativene:

Modus

Effekt

Standardmerking

Dette er standard valgmodus for tekst dokumenter. Med tastaturet kan du utf√łre valg ved Shift+NavigationKey () piler, Hjem, End, Page Up, Page Down. Klikk med med musa i teksten der utvalget skal starte, hold ned venstre museknappen og beveg mark√łren til slutten av markeringen. Slipp opp musekanppen for √• avslutte markeringen.

Utvid markering (F8)

Ved √• bruke pil-tastene eller Home og End-tastane kan du utvide eller krympe det gjeldende utvalget. Klikk p√• teksten for √• markere teksten mellom den gjeldende mark√łrplaseringen og klikk-plaseringen.

Tilf√łyingsmerking (Shift + F8)

Et nytt merket omr√•de legges til omr√•det som er merket fra f√łr. Slik kan du merke flere omr√•der samtidig.

Blokkmarkering ( + Shift + 8)

Du kan merke en blokk med tekst.


Supporter oss!