Skalering

Viser den gjeldende skaleringsfaktoren for sidevisning.

Klikk på dette feltet for å åpne dialogboksen Zoom, der du kan endre gjeldende zoomfaktor.

Høyreklikk for å åpne kontekstmenyen i dette feltet for å se et utvalg av tilgjengelige zoomfaktorer.

Supporter oss!