HTML-kilde

Viser kildeteksten til gjeldende HTML-dokument. Denne visingen er tilgjengelig når du lager et nytt HTML-dokument eller åpner et tidligere lagret dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - HTML-kilde.

Fra verktøylinjer:

Ikon HTML-kilde

HTML-kilde


I HTML-kildemodus kan du vise og redigere taggene i HTML-koden. Lagre dokumentet som ren tekst og gi det filtypen «.html» eller «.htm» for å vise at det er HTML.

Supporter oss!