Automatisk stavekontroll

Kontrollerer staving automatisk mens du skriver, og setter strek under feilstavede og ukjente ord.

Automatisk Stavekontroll På/Av

Automatisk stavekontroll Av/På

Ord som er stavet feil, merkes med rød understreking i dokumentet . Hvis du plasserer musepekeren over et ord som er merket på denne måten, kan du åpne sprettoppmenyen og vise en liste med forslag til rettelser. Merk et forslag til rettelse for å erstatte ordet. Hvis du staver det samme ordet feil igjen når du redigerer dokumentet, blir det merket som en feil også neste gang.

Du kan plassere ordparet i erstatningstabellen for Autoretting ved å åpne sprettoppmenyen Autoretting og velge Autoretting. Gjør et valg i undermenyen. Ordet erstattes, og samtidig plasseres ordparet i erstatningstabellen.

Supporter oss!