Valg

Gjør det mulig å velge objekter i dette dokumentet.

Ikon

Velg

Trykk på et objekt med pilen for å velge det. Du kan velge mer enn ett objekt ved å dra en merkingsramme rundt objektene. Du kan legge til flere objekter i et utvalg ved å holde nede Shift og så trykke på objektet.

Supporter oss!