Unike verdier

Utvider uttrykket for SQL-spørringen i den gjeldende kolonnen med parameteren «DISTINCT». Dette gjør at bare ulike verdier vil bli listet opp.

Distinct Values Icon

Unike verdier

Supporter oss!