Unike verdier

Utvider den opprettede valg-setningen til SQL Spørring i gjeldende kolonne ved parameteren DISTINCT. Konsekvensen er at identiske verdier som forekommer flere ganger, bare vises én gang.

Ikon for distinkte verdier

Unike verdier

Supporter oss!