Tabellnavn

Viser «Tabell»-raden nederst i vinduet Spørringsutforming.

Table Name Icon

Tabellnavn

Supporter oss!