Funksjoner

Viser Funksjon-raden i den nedre delen av designvisningen til Spørringsdesign-vinduet.

Funksjonsikon

Funksjoner

Supporter oss!