Kjør en SQL-kommando direkte

I lokal SQL-modus kan du skrive inn SQL-kommandoer som blir sendt direkte til en datakilde uten å gå veien om LibreOffice. Du må slå på visning av disse endringene hvis du vil gå tilbake til utformingsvisningen.

I lokal SQL sendes SQL-strengen direkte til det tilkoblede databasesystemet uten at LibreOffice tolker den først. Hvis du for eksempel har koblet til en database gjennom et ODBC-grensesnitt, sendes SQL-strengen direkte til ODBC-driveren, som behandler den.

Run SQL command directly Icon

Kjør en SQL-kommando direkte

Click the icon again to return to normal mode, in which the changes in the New Query Design are synchronized with the permitted changes through SQL.

Supporter oss!