Kjør en SQL-kommando direkte

I lokal SQL-modus kan du skrive inn SQL-kommandoer som blir sendt direkte til en datakilde uten å gå veien om LibreOffice. Du må slå på visning av disse endringene hvis du vil gå tilbake til utformingsvisningen.

I lokal SQL sendes SQL-strengen direkte til det tilkoblede databasesystemet uten at LibreOffice tolker den først. Hvis du for eksempel har koblet til en database gjennom et ODBC-grensesnitt, sendes SQL-strengen direkte til ODBC-driveren, som behandler den.

Kjør SQL-kommando direkte Ikon

Kjør en SQL-kommando direkte

Klikk på ikonet igjen for å gå tilbake til normal modus, der endringene i Ny Spørringsdesign er synkronisert med de tillatte endringene gjennom SQL.

Supporter oss!