Slå på/av utformingsvisning

Vis spørringen i utformingsvisning eller i SQL-visning.

 Slå designvisning på/av-ikon

Slå på/av utformingsvisning

Supporter oss!