Slå på/av utformingsvisning

Vis spørringen i utformingsvisning eller i SQL-visning.

 Switch Design View On/Off Icon

Slå på/av utformingsvisning

Supporter oss!