Legg til tabeller

I dialogboksen Legg til tabeller velger du tabellene du trenger for den gjeldende oppgaven. Når du oppretter en spørring eller en ny tabellpresentasjon, velg den tilsvarende tabellen som spørringen eller tabellpresentasjonen skal referere til. Når du arbeider med relasjonsdatabaser, velg tabellene du vil bygge relasjoner mellom.

De innsatte tabellene blir vist i et eget vindu i spørringsutforminga eller relasjonsvinduene, sammen med en liste over feltene i tabellen. Du kan velge størrelse og rekkefølge for dette vinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på knappen Tabell i et databasevindu. Velg så Sett inn → Tabellutforming eller Rediger → Rediger


Tabell

Tabellnavn

Lister opp de tilgjengelige tabellene. Du setter inn en tabell ved å velge en fra listen og trykke Legg til. Du kan også dobbeltklikke på tabellnavnet. Da åpner det seg et vindu som inneholder tabellfeltene øverst i spørringsutformingen eller relasjonsvinduet.

Legg til

Sett inn den valgte tabellen.

Lukk

Lukk dialogvinduet Legg til tabeller.

Supporter oss!