Angi innrykk, marginer og kolonner

Du kan sette innrykk og marger for dette avsnittet eller alle valgte avsnitt med musa.

Hvis du deler siden opp i kolonner, eller markøren er plassert i en ramme med flere kolonner, kan du endre kolonnebredden og kolonneavstanden ved å dra dem på linjalen med musen.

Når et objekt, et bilde eller et tegneobjekt er valgt, ser du kantene på objektet i linjalen. Du kan endre på kantene ved å dra de på linjalen med musa.

Hvis skrivemerket står i en tabellcelle, kan du endre innrykket til innholdet i cellen ved å dra det med musa på linjalen. Du kan endre på grenselinjene til tabellen på linjalen eller ved å dra i selve grenselinjen.

Ikon

Disse ikonene viser venstreinnrykket til den første linjen i det valgte avsnittet (den øverste trekanten) og venstreinnrykket til de andre linjene i avsnittet (den nederste trekanten).

Ikon

Dette ikonet til høyre på linjalen viser høyreinnrykket til det valgte avsnittet.

Oppgave

Framgangsmåte

Sett venstreinnrykk

Dra det nedre venstre merket til høyre mens du holder museknappen nede.

Sett venstreinnrykket til den første linjen

Dra det øvre venstre merket til høyre mens du holder museknappen nede.

Sett høyreinnrykk

Dra merket til høyre mot venstre mens du holder museknappen nede.


tip

For å endre venstre innrykk som starter med den andre linjen i et avsnitt, hold nede -tasten, klikk på trekanten nederst til venstre og dra den til høyre.


note

Tabulatorer som er satt blir ikke endret når du rykker inn et avsnitt. Dersom tabulatorene havner utenfor margene til avsnittet, blir de ikke lenger vist, men de finnes likevel.


Supporter oss!