Sette innrykk, marger og spalter

Du kan sette innrykk og marger for dette avsnittet eller alle valgte avsnitt med musa.

If you split the page into columns, or the cursor is placed in a multiple-column frame, you can change the column width and the column spacing by dragging them on the ruler with the mouse.

Når et objekt, et bilde eller et tegneobjekt er valgt, ser du kantene på objektet i linjalen. Du kan endre på kantene ved å dra de på linjalen med musa.

Hvis skrivemerket står i en tabellcelle, kan du endre innrykket til innholdet i cellen ved å dra det med musa på linjalen. Du kan endre på grenselinjene til tabellen på linjalen eller ved å dra i selve grenselinja.

Icon

Disse ikonene viser venstreinnrykket til den første linja i det valgte avsnittet (den øverste trekanten) og venstreinnrykket til de andre linjene i avsnittet (den nederste trekanten).

Icon

Dette ikonet til høyre på linjalen viser høyreinnrykket til det valgte avsnittet.

Oppgave

Framgangsmåte

Sett venstreinnrykk

Dra det nedre venstre merket til høyre mens du holder museknappen nede.

Sett venstreinnrykket til den første linja

Dra det øvre venstre merket til høyre mens du holder museknappen nede.

Sett høyreinnrykk

Dra merket til høyre mot venstre mens du holder museknappen nede.


Tipsikon

Hold nede -tasten for å endre det venstre innrykket som begynner med den andre linjen i avsnittet, klikk på trekanten nederst til venstre og dra den til høyre.


Merknadsikon

Tabulatorer som er satt blir ikke endret når du rykker inn et avsnitt. Dersom tabulatorene havner utenfor margene til avsnittet, blir de ikke lenger vist, men de finnes likevel.


Supporter oss!