Sette tabulatorer

På linjalen kan du sette tabulatorer for dette avsnittet eller alle valgte avsnitt med musen.

I utgangspunktet er det standardtabulatorene som blir vist på den horisontale linjalen. Så snart du lager en ny tabulator, er det bare standardtabulatorene til høyre for den du har satt som er tilgjengelige.

Sette inn og redigere tabulatorstopp

Supporter oss!