Datakilden til dette dokumentet

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

Ikon

Datakilden til dette dokumentet

Velg en annen tabell med Rediger → Bytt database.

Supporter oss!