Datakilden til dette dokumentet

Viser, i datakildeleseren, tabellen som er koblet til gjeldende dokument.

Ikon

Datakilden til dette dokumentet

Velg en annen tabell med Rediger → Bytt database.

Supporter oss!