Datakilde som tabell

Slå på eller av tilleggsvisning av tabellen i skjemavisningen. Når funksjonen Datakilde som tabell er slått på, blir tabellen vist ovenfor skjemaet.

Ikon

Datakilde som tabell

Tabellvisningen og skjemavisningen viser de samme dataene. Endringer som blir gjordt i tabellen ser du også i skjemaet, og endringer i skjemaet finner du igjen i tabellen.

Hvis det finnes flere logiske skjemaer i et dokument, kan tabellen bare vise ett skjema om gangen.

Supporter oss!