Bruk filter

Bytt mellom filtrert og ufiltrert visning av tabellen.

>Ikon

Bruk filter

Funksjonen Bruk filter tar vare på skjemabaserte filtre som du har laget. Du behøver ikke lage dem på nytt.

Supporter oss!