Bruk filter

Bytt mellom filtrert og ufiltrert visning av tabellen.

Ikon skjemafilter

Bruk filter

Funksjonen Bruk filter tar vare på skjemabaserte filtre som du har laget. Du behøver ikke lage dem på nytt.

Supporter oss!