Skjemabaserte filtre

Få databasetjeneren til å filtrere de synlige dataene ut fra bestemte kriterier.

I motsetning til vanlig søk, som du starter med Søk etter postSkjemalinjen, kan du søke raskere med skjemabaserte filter. Vanligvis er det en rask databasetjener som står for søket. Du kan også skrive inn mer komplekse søkevilkår.

Ikon skjemafilter

Skjemabaserte filtre

Søke med et skjemafilter

Supporter oss!