Sorteringsrekkefølge

Angi sorteringskriteriene for datavisningen.

For å bruke denne funksjonen …

Knappen Sorteringsrekkefølge på verktøylinjene for tabelldata og skjemautforming

Sorteringsrekkefølge-ikon

Sorteringsrekkefølge


Mens funksjonene Sorter stigende og Sorter synkende bare sorterer etter ett kriterium, kan du kombinere flere kriterier i dialogvinduet Sorteringsrekkefølge.

Du kan fjerne en utført sortering med knappen Tilbakestill filter/sortering.

Sortering

Bruk dette området til å velge sorteringskriterier. Hvis du velger flere sorteringskriterier under og så, blir dataene som tilsvarer innholdet i det første kriteriet, sortert etter det neste kriteriet.

Hvis du for eksempel sorterer feltnavnet «Fornavn» stigende og feltnavnet «Etternavn» synkende, blir alle postene sortert stigende etter fornavn og så synkende etter etternavn innenfor hvert fornavn.

Feltnavn

Velg datafeltnavn. Innholdet avgjør sorteringsrekkefølgen.

Rekkefølge

Velg sorteringsrekkefølge (stiende eller synkende).

og så

Velg flere underordnede sorteringskriterier fra de andre feltene.

Supporter oss!