Sammenligningsoperatorer

De følgende samenligningsoperatorene kan angis under Vilkår i dialogvinduet Standardfilter.

Samenligningsoperator

Effekt

Lik (=)

Viser verdier som er lik vilkåret.

Mindre enn (<)

Viser verdier som er mindre enn vilkåret.

Større enn (>)

Viser verdier som er større enn vilkåret.

Mindre enn eller lik (< =)

Viser verdier som er mindre enn eller lik vilkåret.

Større enn eller lik (> =)

Viser verdier som er større enn eller lik vilkåret.

Ikke lik (< >)

Viser verdier som ikke er lik vilkåret.

Størst

Viser de N (tallverdi som parameter) største verdiene.

Minst

Viser de N (tallverdi som parameter) minste verdiene.

Største %

Viser de største N % (tallverdi som parameter) av alle verdiene.

Minste %

Viser de minste N % (tallverdi som parameter) av alle verdiene.


Supporter oss!