Standard Filter

Skriv inn det logiske vilkåret for filtrering av tabelldata. Dene dialogen er tlgjengelig for regneark, database tabeller og dataseformulær. Dialogen for databaser inneholder ikke Knappen for Flere Alternativer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Filter → Standardfilter >

Databasetabellvisning: Knappen StandardfilterDatabaselinjen

Skjemavisning: Knappen StandardfilterSkjemalinjen

Ikon Standardfilter

Standardfilter


Filterkriterier

Du kan lage et filter ved å velge linjetype, navnet på feltet, et logisk vilkår og en verdi eller en kombinasjon av argumenter.

Operator

For de følgende argumentene kan du velge mellom de logiske operatorene «OG» og «ELLER».

Feltnavn

Velg feltnavnene i den gjeldende tabellen for å sette de inn i argumentet. Dersom det ikke er noe tekst tilgjengelig til feltnavn, blir kolonneidentifikatoren vist.

Vilkår

Velg de komparative operatorene du vil at oppføringene i felteneFeltnavn og Verdi skal lenkes ved hjelp av.

Verdi

Angi en verdi for å filtrere feltet.

Verdilisten inneholder alle de mulige verdiene for det gitte feltnavnet. Velg den verdien som skal brukes i filteret. Du kan også velge - tom - eller - ikke tom -.

Hvis du bruker filterfunksjonen i databasetabeller eller skjemaer, skriver du verdien som skal brukes til filtrering, i skrivefeltet Verdi.

Supporter oss!