Data til felter

Oppdaterer innholdet i de eksisterende databasefeltene med de merkede postene. Data til felt -ikonet er bare tilgjengelig hvis gjeldende dokument er et tekstdokument.

Ikon

Data til felter

Supporter oss!