Tekst

Hvis du velger Tekst i dialogvinduet Sett inn databasekolonner, blir innholdet i dataene, som er valgt i datakildeutforskeren, satt inn i dokumentet som tekst. I dialogvinduet kan du også velge hvilke databasefelter eller kolonner som skal overføres og hvordan teksten skal formateres.

Hvis flere poster er valgt når du velger Data til tekst, blir brevflettingsfeltene satt inn etter hvor mange poster som finnes.

Tekst

I Tekst-området kan du bruke pilen til å velge databasekolonnene i tabellen der du vil sette inn feltinnholdet.

Databasekolonner

Lister opp alle kolonnene i databasetabellen som kan settes inn i dokumentet. Velg hvilke databasekolonner du vil sette inn i dokumentet.

>

Flytter feltene som du valgte i listeboksen med databasekolonner inn i feltet med valgene. Du kan også dobbeltklikke på en oppføring for å velge denne.

Velg

Lister opp databasekolonnene du valgte å sette inn i dokumentet. Du kan også skrive tekst her som blir satt inn i dokumentet. Rekkefølgen på oppføringene i utvalggsfeltet samsvarer med datarekkefølgen i dokumentet.

Format

Angir formatet for innsetting av databasefeltene i dokumentet.

Fra database

Godta databaseformatene.

Velg

Velg et format fra lista hvis formatinformasjonen til noen datafelter ikke blir godtatt. Disse formatene er bare tilgjengelige for bestemte databasefelter, som tallfelt eller Boolske felt. Hvis du velger et databasefelt i tekstformat kan du ikke velge noe format fra lista, siden tekstformatet automatisk blir bevart.

Hvis formatet du vil bruke ikke står i lista, velger du «Andre format» og lager deg et format i dialogvinduet Tallformat.

Tallformatet som er valgt i lista, viser alltid til databasefeltet som er valgt i lista Databasekolonner.

Avsnittsstil

Avsnitt du setter inn, blir som standard formatert med de gjeldende avsnittsstilene. Dette formatet tilsvarer «ingen» i lista Avsnittsstil. Her kan du velge andre avsnittsstiler som skal brukes på avsnittet du vil sette inn i dokumentet. Lista viser de tilgjengelige avsnittsstilene som er valgt i LibreOffice, og som behandles i stilkatalogen.

Supporter oss!