Autofilter

Filtrerer postene etter innholdet i det valgte datafeltet.

Ikon Autofilter

Autofilter

Plasser markøren i feltnavnet til feltet som inneholder det du vil filtrere og trykk på Autofilter. Bare de postene som har likt innhold som det valgte feltet, blir vist.

Hvis du for eksempel vil vise alle kundene fra Haugesund, velger du feltnavnet der det står «Haugesund». Autofilteret vil da hente fram alle kundene fra Haugesund.

Du kan fjerne autofiltreringen med knappen Tilbakestill filter/sortering eller med Data → Filter → Tilbakestill filter.

Du kan filtrere med flere feltnavn på samme tid med knappen Standardfilter. Da vises dialogvinduet Standardfilter, der du kan kombinerer flere filterkriterier.

Supporter oss!