Sorter synkende

Tekstfelter sorteres alfabetisk (Z – A), og tallfelter sorteres i synkende rekkefølge (9 – 0).

For å bruke denne funksjonen …

Ikon Sorter Fallende

Sorter synkende


Data for det valgte feltet er alltid sortert. Et felt velges alltid så snart du plasserer markøren i feltet. For å sortere i tabeller kan du også klikke på den tilsvarende kolonneoverskriften.

For å sortere mer enn ett datafelt, velg Data - Sorter, og velg deretter Sorteringskriterier-fanen, hvor du kan kombinere flere sorteringskriterier.

Supporter oss!