Sorter stigende

Tekstfelter sorteres alfabetisk (A – Z) og tallfelter sorteres i stigende rekkefølge (0 – 9).

For å bruke denne funksjonen …

Ikon Sorter Stigende

Sorter stigende


Data for det valgte feltet er alltid sortert. Et felt velges alltid så snart du plasserer markøren i feltet. For å sortere i tabeller kan du også klikke på den tilsvarende kolonneoverskriften.

For å sortere mer enn ett datafelt, velg Data - Sorter, og velg deretter Sorteringskriterier-fanen, hvor du kan kombinere flere sorteringskriterier.

Supporter oss!