Utforsker på/av

Slår av eller på vising av datakildeutforskeren. Utforsker på/av-knappen finner du på verktøylinjen for tabelldata.

Ikon

Utforsker på/av

Databaseoversikt

I datakildeutforskeren ser du datakildene som er registrerte i LibreOffice med lenker, spørringer og tabeller.

Koble til Så snart du velger en tabell eller en spørring, opprettes en tilkobling til datakilden. Når tilkoblingen åpnes, vises navnet på datakilden, oppføringen for spørringer eller tabeller, og navnet på spørringen eller tabellen som er valgt, i halvfet skrift.

Supporter oss!