Nytt dokument

Bruk fanen Nytt dokument i dialogvinduet Hyperlenke til å lage en hyperlenke til et nytt dokument og opprette det nye dokumentet samtidig.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk på Hyperlenke på verktøylinjen Standard og velg Nytt dokument


Dialog for hyperkobling for nytt dokument

Nytt dokument

Velg navnet, stien og typen til det nye dokumentet i dette området.

Rediger nå

Angir at det nye dokumentet er skapt og er åpnet for redigering.

Rediger senere

Angir at det nye dokumentet er skapt men er ikke åpnet for redigering.

Fil

>Skriv inn en nettadresse til filen du vil åpne når du klikker på hyperlenken.

Velg sti

ÅpnerVelg Sti dialogen, der du kan velge en sti.

Filtype

Angir filtypen for det nye dokumentet.

Flere innstillinger

Ramme

Skriv inn navnet på den rammen du vil at filen som lenken viser til, skal åpnes i eller velg en ramme fra listen. Hvis du ikke skriver inn noe her, åpnes filen i dette nettleservinduet.

Skjema

Angir om hyperlenken er innsatt som tekst eller knapp.

Hendelser

Åpner dialogvinduet Tildel makro, der du kan tilordne programkoder til hendelser som for eksempel «mus over objekt» eller «følg hyperlenke».

Tekst

Angir den synlige teksten eller knappteksten for hyperlenken.

Navn

Skriv inn et navn på hyperlenken. LibreOffice setter inn en NAME-tagg i hyperlenken.

Supporter oss!