Dokument

Du kan redigere hyperlenker til et hvilket som helst dokument eller mål i et dokument på dokumentsiden i dialogvinduet Hyperlenke.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på Hyperlenke på verktøylinjen Standard og velg Dokument


Dialog for Hyperkoblingsside

Dokument

Sti

Skriv inn nettadressen til filen du vil åpne når du velger hyperlenken. Hvis du ikke velger en målramme, åpnes filen i det gjeldende dokumentet eller rammen.

Hvis URL-en refererer til en mappe, åpnes standard filbehandling i operativsystemet og viser innholdet i den angitte mappen.

Åpne fil

Åpner dialogen der du kan velge en fil.

Mål i dokumentet

Mål

Angir målet for dokumentets hyperlenke iStien

Mål i dokumentet

Åpner dialogen forMålet i dokumentet.

Lenke (URL)

Angir URLen som kommer fra angivelsene i StienogMål.

Flere innstillinger

Ramme

Skriv inn navnet på den rammen du vil at filen som lenken viser til, skal åpnes i eller velg en ramme fra listen. Hvis du ikke skriver inn noe her, åpnes filen i dette nettleservinduet.

Skjema

Angir om hyperlenken er innsatt som tekst eller knapp.

Hendelser

Åpner dialogvinduet Tildel makro, der du kan tilordne programkoder til hendelser som for eksempel «mus over objekt» eller «følg hyperlenke».

Tekst

Angir den synlige teksten eller knappteksten for hyperlenken.

Navn

Skriv inn et navn på hyperlenken. LibreOffice setter inn en NAME-tagg i hyperlenken.

Supporter oss!