E-post

På siden E-post og diskusjonsgrupper i dialogvinduet Hyperlenke kan du redigere hyperlenker til e-postadresser og diskusjonsgrupper.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk på Hyperlenke på verktøylinjen Standard og velg E-post og diskusjonsgrupper


Dialog for hyperkobling mail

E-post

Mottaker

Bruk denne e-postadressen i lenken. Når du trykker på hyperlenken i dokumentet, vil det åpnes en ny e-postmelding. Mottakerens adresse vil bli hentet fra E-post-feltet.

Datakilder

Viser eller skjuler datakildevisningen. Dra mottakerens e-postadresse fra datafeltet i datakildeutforskeren til tekstfeltet Mottaker.

Emne

Angi et emne som skal bli satt inn i emnelinjen i den nye meldingen.

Flere innstillinger

Ramme

Skriv inn navnet på den rammen du vil at filen som lenken viser til, skal åpnes i eller velg en ramme fra listen. Hvis du ikke skriver inn noe her, åpnes filen i dette nettleservinduet.

Skjema

Angir om hyperlenken er innsatt som tekst eller knapp.

Hendelser

Åpner dialogvinduet Tildel makro, der du kan tilordne programkoder til hendelser som for eksempel «mus over objekt» eller «følg hyperlenke».

Tekst

Angir den synlige teksten eller knappteksten for hyperlenken.

Navn

Skriv inn et navn på hyperlenken. LibreOffice setter inn en NAME-tagg i hyperlenken.

Supporter oss!