E-post

On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for email addresses.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk på Hyperlenke på verktøylinjen Standard og velg E-post og diskusjonsgrupper


Dialog for hyperkobling mail

E-post

Mottaker

Assigns the specified email address to the hyperlink. Clicking the new hyperlink in the document will open a new message document, addressed to the receiver specified in the Recipient field.

Datakilder

Hides or shows the data source browser. Drag the receiver's Email data field from the data source browser into the Recipient text field.

Emne

Angi et emne som skal bli satt inn i emnelinjen i den nye meldingen.

Flere innstillinger

Ramme

Skriv inn navnet på den rammen du vil at filen som lenken viser til, skal åpnes i eller velg en ramme fra listen. Hvis du ikke skriver inn noe her, åpnes filen i dette nettleservinduet.

Skjema

Angir om hyperlenken er innsatt som tekst eller knapp.

Hendelser

Åpner dialogvinduet Tildel makro, der du kan tilordne programkoder til hendelser som for eksempel «mus over objekt» eller «følg hyperlenke».

Tekst

Angir den synlige teksten eller knappteksten for hyperlenken.

Navn

Skriv inn et navn på hyperlenken. LibreOffice setter inn en NAME-tagg i hyperlenken.

Supporter oss!