Internett

Bruk Internett-siden i dialogvinduet for hyperlenker til å redigere hyperlenker med WWW- eller FTP-adresser.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk på Hyperlenke på verktøylinjen Standard og velg Internett

Velg Sett inn → Hyperlenke.


Dialog for Internet Hyperkobling

Feltene for brukernavn, passord og anonym bruker gjelder bare for FTP-adresser.

Type hyperlenke

Vev

Skaper en http:// hyperlenke.

FTP

Skaper en "FTP:// hyperlenke".

Lenke (URL)

Skriv inn nettadressen til filen du vil åpne når du velger hyperlenken. Hvis du ikke velger en målramme, åpnes filen i det gjeldende dokumentet eller rammen.

Brukernavn

Avgir ditt innloggingsnavn, hvis du arbeider med FTP adresser.

Passord

>Avgir ditt passord, hvis du arbeider med FTP adresser.

Anonym bruker

Tillater deg å logge inn til FTP adressen som en anonym bruker.

Flere innstillinger

Ramme

Skriv inn navnet på den rammen du vil at filen som lenken viser til, skal åpnes i eller velg en ramme fra listen. Hvis du ikke skriver inn noe her, åpnes filen i dette nettleservinduet.

Skjema

Angir om hyperlenken er innsatt som tekst eller knapp.

Hendelser

Åpner dialogvinduet Tildel makro, der du kan tilordne programkoder til hendelser som for eksempel «mus over objekt» eller «følg hyperlenke».

Tekst

Angir den synlige teksten eller knappteksten for hyperlenken.

Navn

Skriv inn et navn på hyperlenken. LibreOffice setter inn en NAME-tagg i hyperlenken.

Supporter oss!