Dialogvinduet Hyperlenke

Åpner en dialogboks som lar deg redigere hyperlenker.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Hyperkobling.

Velg Rediger - Hyperkobling når markøren er plassert i en hyperkobling.

Fra kontekstmenyen:

Velg Rediger hyperkobling når markøren er plassert i en hyperkobling.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - Hyperkobling.

Fra verktøylinjer:

Ikon Hyperlink

Dialogvinduet Hyperlenker

Fra tastaturet:

+ K


Velge hvilken type hyperlenke som skal settes inn.

Internett

Bruk Internett-siden i Hyperkobling-dialogen for å redigere hyperkoblinger med WWW-adresser.

E-post

Mail-siden i Hyperlink dialog du kan redigere hyperkoblinger for e-postadresser.

Dokument

Du kan redigere hyperlenker til et hvilket som helst dokument eller mål i et dokument på dokumentsiden i dialogvinduet Hyperlenke.

Nytt dokument

Bruk fanen Nytt dokument i dialogvinduet Hyperlenke til å lage en hyperlenke til et nytt dokument og opprette det nye dokumentet samtidig.

Bruk

Setter inn dataene i dokumentet.

Lukk

Lukk dialogvinduet uten å lagre.

Hjelp

Åpner hjelpen.

Tilbakestill

Tilbakestiller verdiene i dialogvinduet til standardverdiene.

Supporter oss!