Dialogvinduet Hyperlenke

Åpner et dialogvindu der du kan skape og redigere hyperlenker.

Ikon

Dialogvinduet Hyperlenker

Velge hvilken type hyperlenke som skal settes inn.

Internett

Bruk Internett-siden i dialogvinduet for hyperlenker til å redigere hyperlenker med WWW- eller FTP-adresser.

E-post

På siden E-post og diskusjonsgrupper i dialogvinduet Hyperlenke kan du redigere hyperlenker til e-postadresser og diskusjonsgrupper.

Dokument

Du kan redigere hyperlenker til et hvilket som helst dokument eller mål i et dokument på dokumentsiden i dialogvinduet Hyperlenke.

Nytt dokument

Bruk fanen Nytt dokument i dialogvinduet Hyperlenke til å lage en hyperlenke til et nytt dokument og opprette det nye dokumentet samtidig.

Bruk

Setter inn dataene i dokumentet.

Lukk

Lukk dialogvinduet uten å lagre.

Hjelp

Åpner hjelpen.

Tilbakestill

Tilbakestiller verdiene i dialogvinduet til standardverdiene.

Supporter oss!