Lagre post

Lagrer den gjeldende posten i databasetabellen. Du finner knappen Lagre post tabelldatalinjen.

Ikon Lagre

Lagre

Når du endrer innholdet i en post, lagres endringene automatisk så snart du velger en annen post. Hvis du vil lagre endringene uten å velge en annen post, kan du trykke på knappen Lagre post.

Supporter oss!