Rediger data

Slår redigeringsmodus for databasetabellen av eller på.

Ikon

Rediger data

Redigere databaser i nettverk

Hvis du skal gjøre endringer i en database som brukes av mer enn én person, må du ha rettigheter som gir nødvendig tilgang til databasen. Når du arbeider med en ekstern database, blir ingenav endringene mellomlagret av LibreOffice. De sendes rett til databasen.

Supporter oss!