Redigeringsmodus

Bruk Redigermodus-ikonet for å aktivere eller deaktivere redigeringsmodus.

Redigeringsmodusikon

Redigeringsmodus

Du kan aktivere en markør i et skrivebeskyttet tekstdokument eller i hjelpen. Velg Rediger - Velg tekst eller åpne kontekstmenyen til et skrivebeskyttet dokument og velg Velg tekst. Markøren blinker ikke.

Supporter oss!