Redigeringsmodus

Lar deg redigere et skrivebeskyttet dokument eller databasetabell. Bruk alternativet Redigeringsmodus for å aktivere redigeringsmodusen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Redigeringsmodus.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Gjennomgang - redigeringsmodus.

Fra verktøylinjer:

Redigeringsmodusikon

Redigeringsmodus

Fra tastaturet:

+ Shift + M


Du kan aktivere en markør i et skrivebeskyttet tekstdokument eller i hjelpen. Velg Rediger - Velg tekst eller åpne kontekstmenyen til et skrivebeskyttet dokument og velg Velg tekst. Markøren blinker ikke.

Supporter oss!