Usortert Liste

Legg til eller fjern punktmerker i de valgte avsnittene.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Lister - Usortert Liste.

Fra kontekstmenyen:

Velg Lister - Usortert Liste.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Format - Lister - Usortert Liste.

Fra verktøylinjer:

Ikon usortert liste

Bytte på usortert liste

Fra tastaturet:

Shift + F12

Fra sidefeltet:

Avsnitt-panelet i Egenskaper klikker du på Usortert liste.


Supporter oss!