Flytter avsnittet der markøren er plassert, eller valgte avsnitt, til etter neste avsnitt.

For å bruke denne funksjonen …

Fra verktøylinjer:

Ikon Flytt ned


Supporter oss!