Flytter avsnittet der markøren er plassert, eller valgte avsnitt, til før forrige avsnitt.

For å bruke denne funksjonen …

Fra verktøylinjer:

Ikon Flytt opp


Supporter oss!