Flytt opp

Sett det valgte avsnittet før avsnittet over.

Hvis du har nummererte avsnitt og trykker på Flytt opp, blir tallene tilpasset til den gjeldende rekkefølgen.

+ Pil opp:

Ikon

Flytt opp

Supporter oss!