Flytter avsnittet der markøren er plassert, eller valgte avsnitt, til før forrige avsnitt.

Ikon Flytt opp

Supporter oss!